RICCO

SANDWICH PANEL

ริคโค้ แซนวิชพาเนล

" ริคโค้ " เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ที่ได้รับรองคุณภาพ และมาตราฐานสากล ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย
และเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ
และมีความหลากหลายของชนิดฉนวน ชนิดผิวเหล็ก สีสัน และ รูปลอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสวยงาม

Under RICCO brand, we are insulation sandwich panel manufacturer
and supplier that certified with international quality standard. We implemented a new technology machine which enabled us to providing variety of insulation, metal skin, color and product profile with strength and quality. We concern in every detail. We have professional team for production control to installation work and also maintenance team that ready to serve at customer needed.


เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

ธุรกิจของแบรนด์ "ริคโค้" เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นฉนวนสำเร็จรูป พร้อมเฟรมอลูมิเนียม วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป พร้อมให้คำแนะนำ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจ
From all of the above, we gaining trusted from customers. We are ready to serve you well.
ทำให้ "ริคโค้" ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เราให้ความใส่ใจทุกรายละเอียด
และการบริการเป็นอย่างดี ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ของทีมงานมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการผลิต แผ่นฉนวนสำเร็จรูป จนกระทั้งเลือกวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้งที่มีคุณภาพ รวมถึงกระบวนการติดตั้งด้วยช่างที่มีความชำนาญ มากประสบการณ์ มีทีมควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้า รวมถึงทีมงานซ่อมบำรุงให้แก่ลูกค้าทุกเมื่อที่ลูกค้าต้องการ
Ricco also are manufacture and supplier of aluminium frame and equipment material for insulation sandwich panel installation. We would give advise and make sure that we can deliver product and service according to customer need and achieving customer satisfaction.


แผ่นฉนวนสำเร็จรูป

SANDWICH PANEL


โฟมโพลีสไตรีน (PS)

Polystyrene Foam


ราคา 500-3000 บาท/ตร.ม. (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ หรือวัสดุที่ใช้ตามที่ตกลงกับลูกค้า)


รายละเอียดเพิ่มเติม

โฟมโพลียูรีเทน (PU)

Polyurethane Foam


ราคา 2000-3500 บาท/ตร.ม. (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ หรือวัสดุที่ใช้ตามที่ตกลงกับลูกค้า)


รายละเอียดเพิ่มเติม

โฟมโพลีไอโซไซยานูเรต (PIR)

Polyisocyanurate Foam


ราคา 2200-3500 บาท/ตร.ม. (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ หรือวัสดุที่ใช้ตามที่ตกลงกับลูกค้า)


รายละเอียดเพิ่มเติม

ใยหิน (RW)

Rockwool


ราคา 2300-4000 บาท/ตร.ม. (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ หรือวัสดุที่ใช้ตามที่ตกลงกับลูกค้า)


รายละเอียดเพิ่มเติม


ผลงาน
โครงการ : ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขา "อ.สีคิ้ว" จ.นครราชสีมา

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โครงการ : ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขา "ด่านขุนทด"

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โครงการ : ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขา "ปากช่อง"

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โครงการ : ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขา "บางกระดี่"

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โครงการ : ร้านค้าสะดวกซื้อ อ.อุทัย

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โครงการ : ร้านค้าสะดวกซื้อ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โครงการ : โรงกัญชา อ.ลาดกระบัง

สินค้า : ผนังแผ่นฉนวนโฟมโพลีสไตรีน (EPS)VIDEO ผลงานงานปรับปรุงอาคารเก่าเป็นร้านค้า สาขาท่าเรือ

งานห้องปลูกพืชระบบปิด

งานร้านสะดวกซื้อ สาขาซอยกระทิงแดง (ประชาสามัคคี)

งานร้านสะดวกซื้อ สาขานาเชือก จ.มหาสารคาม

งานศูนย์ซ่อมรถยนต์ สาขา ศรีสนาม

งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนโพลิสไตรีน ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขาแกดำ

งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนโพลิสไตรีน ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขาชุมชนตาดแคน

งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนโพลิสไตรีน ร้านค้าสะดวกซื้อ สาขาพยัคฆภูมิ จ.มหาสารคาม

ขั้นตอนการติดตั้ง แผ่นฉนวนสำเร็จรูป


วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

R&Dการทดสอบผนังทนไฟ


การทดสอบกันเสียง STC 24 - Sandwich Panel Core Rockwool


การทดสอบกันเสียง STC 39 - Double Layer Gypsum Board


การทดสอบกันเสียง STC 40 - Gypsum Board With C-Line (Air Gap)


การทดสอบกันเสียง STC 43 - Wall Sound Test With Door Installation

ใบรับรอง

คุณสมบัติของการทนไฟ


ใบรับรอง

การทดสอบคุณสมบัติโฟมใบรับรอง

การทดสอบกันเสียงแคตตาล็อก

เอกสารข้อมูลติดต่อ

CONTACT US